Ürün Materyel No
1.7225
Ürün Adı
42CrMo4

KİMYASAL BİLEŞİM

C Si Mn P S Cr Mo Ni V
0.38 – 0.45 max 0.4 0.6 – 0.9 max 0.025 max 0.035 0.9 – 1.2 0.15 – 0.3 0.00 0.00
Al Cu Pb N Ti Br Sc Bh Sn
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

STANDARTLARIN KARŞILAŞTIRILMASI

Avrupa
EURO
Almanya
DIN
Amerika
AISI-SAE
Fransa
AFNOR
İtalya
UNI
Çin
GB
Türkiye
TSE
42CrMo4 4140 42CrMo4 42 CD 4 42CrMo4 42CrMo 42CrMo4
Mekanik Özellikler
Yüzey Sertlik [HRC]
16 – 40 mm >= 750 MPa ~ 20 ° C 9)
100 – 160 mm >= 550 MPa ~ 20 ° C 9)
16 – 40 mm 1,000 – 1,200 MPa ~ 20 ° C
100 – 160 mm 800 – 950 MPa ~ 20 ° C
16 – 40 mm >= 11 % ~ 20 ° C
100 – 160 mm >= 13 % ~ 20 ° C
16 – 40 mm >= 45 % ~ 20 ° C
100 – 160 mm >= 50 % ~ 20 ° C
40 – 100 mm >= 35 J ~ 20 ° C 1)
160 – 250 mm >= 35 J ~ 20 ° C 1)
kesmeye hazır halde
8 – 20 mm >= 750 MPa ~ 20 ° C 9)
60 – 100 mm >= 550 MPa ~ 20 ° C 9)
8 – 20 mm 1,000 – 1,200 MPa ~ 20 ° C
60 – 100 mm 800 – 950 MPa ~ 20 ° C
8 – 20 mm >= 11 % ~ 20 ° C
60 – 100 mm >= 13 % ~ 20 ° C
8 – 20 mm >= 45 % ~ 20 ° C
60 – 100 mm >= 50 % ~ 20 ° C
20 – 60 mm >= 35 J ~ 20 ° C 1)
100 – 160 mm >= 35 J ~ 20 ° C 1)
Mekanik Özellikler
hafif tavlı
160 – 330 mm >= 460 MPa
160 – 330 mm >= 700 MPa
<= 160 mm >= 10 % enine
160 – 330 mm >= 11 % enine
330 – 500 mm >= 12 % enine
<= 160 mm >= 16 J enine
160 – 330 mm >= 14 J enine
330 – 500 mm >= 12 J enine
Mekanik Özellikler
Çekirdek sertleşme testi
~ 3 mm 53 – 61 HRC
~ 7 mm 51 – 60 HRC
~ 11 mm 43 – 59 HRC
~ 15 mm 37 – 58 HRC
~ 25 mm 32 – 53 HRC
~ 35 mm 30 – 48 HRC
~ 45 mm 29 – 46 HRC
~ 3 mm 56 – 61 HRC
~ 7 mm 54 – 60 HRC
~ 11 mm 48 – 59 HRC
~ 15 mm 44 – 58 HRC
~ 25 mm 39 – 53 HRC
~ 35 mm 36 – 48 HRC
~ 45 mm 35 – 46 HRC
~ 3 mm 53 – 58 HRC
~ 7 mm 51 – 57 HRC
~ 11 mm 43 – 54 HRC
~ 15 mm 37 – 51 HRC
~ 25 mm 32 – 46 HRC
~ 35 mm 30 – 42 HRC
~ 45 mm 29 – 40 HRC
5 – 40 mm <= 610 MPa
5 – 40 mm >= 60 %
5 – 40 mm <= 650 MPa
5 – 40 mm >= 58 %
5 – 40 mm <= 610 MPa
5 – 40 mm >= 60 %
5 – 40 mm <= 650 MPa
5 – 40 mm >= 58 %
Kangal
<= 60 mm >= 720 MPa ~ 50 ° C 2)
<= 60 mm >= 677 MPa ~ 150 ° C
<= 60 mm >= 602 MPa ~ 250 ° C
<= 60 mm >= 518 MPa ~ 350 ° C
<= 60 mm >= 420 MPa ~ 450 ° C
<= 60 mm >= 40 J boyuna ~ -40 ° C 1)
<= 60 mm >= 50 J boyuna ~ 20 ° C 1)
Soğuk kesme kapasitesi
~ 3 mm 53 – 61 HRC
~ 7 mm 51 – 60 HRC
~ 11 mm 43 – 59 HRC
~ 15 mm 37 – 58 HRC
~ 25 mm 32 – 53 HRC
~ 35 mm 30 – 48 HRC
~ 45 mm 29 – 46 HRC
8 – 20 mm >= 750 MPa
50 – 80 mm >= 550 MPa
8 – 20 mm >= 1,000 MPa
50 – 80 mm >= 800 MPa
<= 8 mm >= 8 % enine
8 – 20 mm >= 9 % enine
20 – 50 mm >= 10 % enine
50 – 80 mm >= 11 % enine
8 – 20 mm >= 35 J boyuna ~ 20 ° C 1)
20 – 60 mm >= 35 J boyuna ~ 20 ° C 1)
60 – 100 mm >= 35 J boyuna ~ 20 ° C 1)
16 – 40 mm >= 750 MPa ~ 20 ° C 3)
100 – 160 mm >= 550 MPa ~ 20 ° C 3)
16 – 40 mm 1,000 – 1,200 MPa ~ 20 ° C
100 – 160 mm 800 – 950 MPa ~ 20 ° C
16 – 40 mm >= 11 % ~ 20 ° C
100 – 160 mm >= 13 % ~ 20 ° C
16 – 40 mm >= 45 % ~ 20 ° C
100 – 160 mm >= 50 % ~ 20 ° C
40 – 100 mm >= 35 J boyuna ~ 20 ° C 1)
160 – 250 mm >= 35 J boyuna ~ 20 ° C 1)
Yassı Ürünler
8 – 20 mm >= 750 MPa ~ 20 ° C 2)
3)
60 – 100 mm >= 550 MPa ~ 20 ° C 2)
3)
8 – 20 mm 1,000 – 1,200 MPa ~ 20 ° C 2)
60 – 100 mm 800 – 950 MPa ~ 20 ° C 2)
8 – 20 mm >= 11 % ~ 20 ° C 2)
60 – 100 mm >= 13 % ~ 20 ° C 2)
8 – 20 mm >= 45 % ~ 20 ° C 2)
60 – 100 mm >= 50 % ~ 20 ° C 2)
20 – 60 mm >= 35 J boyuna ~ 20 ° C 1)
100 – 160 mm >= 35 J boyuna ~ 20 ° C 1)
Mekanik Özellikler
Dövme Parçaları
<= 250 mm >= 486 MPa ~ 100 ° C 1)
<= 250 mm >= 441 MPa ~ 250 ° C 1)
<= 250 mm >= 392 MPa ~ 350 ° C 1)
250 – 500 mm >= 460 MPa ~ 20 ° C 1)
250 – 500 mm >= 412 MPa ~ 200 ° C 1)
250 – 500 mm >= 382 MPa ~ 300 ° C 1)
250 – 500 mm >= 324 MPa ~ 400 ° C 1)
500 – 750 mm >= 363 MPa ~ 100 ° C 1)
500 – 750 mm >= 324 MPa ~ 250 ° C 1)
500 – 750 mm >= 275 MPa ~ 350 ° C 1)
250 – 500 mm 690 – 840 MPa ~ 20 ° C
<= 250 mm >= 10 % enine ~ 20 ° C 3)
250 – 500 mm >= 15 % boyuna ~ 20 ° C 4)
250 – 500 mm >= 13 % yüzeysel ~ 20 ° C 2)
500 – 750 mm >= 12 % enine ~ 20 ° C 3)
<= 250 mm >= 21 J enine ~ 20 ° C 3)
250 – 500 mm >= 38 J boyuna ~ 20 ° C 4)
250 – 500 mm >= 27 J yüzeysel ~ 20 ° C 2)
500 – 750 mm >= 21 J enine ~ 20 ° C 3)
500 – 750 mm >= 27 J yüzeysel ~ 20 ° C 2)